Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim w celu pozyskania środków na odnowę miejsca śmierci harcerzy radzyńskich złożył wniosek do Fundacji ORLEN zatytułowany „Harcerzom radzyńskim cześć i chwała”. W połowie lipca 2020 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe prowadzone przez ekipę remontową Gminy Radzyń Podlaski. Rozmontowano płotek i opaskę wokół kamienia. Potem do pracy przystąpili pracownicy firmy Termo Dom, którzy ułożyli wokół kamienia  opaskę z granitu oraz ułożyli kostkę. Strażacy z OSP w Paszkach Dużych oczyścili kamień z zielonego nalotu. Został pomalowany krzyż, zamontowany płotek. Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych podjął się odnowienia napisu na kamieniu.

Na koniec zamontowano maszt do flagi, posadzono krzewy i postawiono tablicę z informacją o wydarzeniach w tym miejscu pamięci.   Wszystkie prace prowadzone były z ogromnym wsparciem Pana Wiesława Mazurka Wójta Gminy Radzyń Podlaski. W pracach uczestniczyli mieszkańcy Paszk pod kierunkiem pani Kazimiery Krzyształowicz –sołtysa wsi Paszki Duże.

18 września 2020roku w 74 rocznicę ekshumacji okrutnie zamordowanych harcerzy na czele  z harcmistrzem Michałem Stefanem Lisowskim odbyło się Czuwanie modlitewno-patriotyczne, na które zostali zaproszeni harcerze, delegacje uczniów ze szkół z terenu miasta i gminy Radzyń Podlaski oraz z Czemiernik i gminy Borki. Modlitwie przewodniczył ks. Michał Gosk, a pieśni, wiersze, wprowadzenia powierzono młodzieży z różnych szkół. Na koniec  przedstawiciele harcerzy oraz uczniów poszczególnych szkół postawili 15 zniczy symbolizujących rozstrzelanych w tym miejscu harcerzy. Ponadto w Czuwaniu uczestniczyły władze samorządowe miasta i  gminy Radzyń Podlaski oraz  powiatu radzyńskiego. Pani Anna Grochoła zastępca Wójta Gminy Radzyń Podlaski podziękowała wszystkim uczestnikom uroczystości,  a pani Hanna Gołoś pełniąca funkcję dyrektora GOKiS   przedstawiła okoliczności odnowy miejsca pamięci  i podziękowała wszystkim, którzy się do tego przyczynili podkreślając wsparcie finansowe Fundacji Orlen.