Gmina Radzyń Podlaski organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.
Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórki:
20.11.2020 r. : Bedlno Radzyńskie, Białka, Brzostówiec, Główne, Jaski, Paszki Duże, Paszki Małe, Radowiec, Siedlanów, Ustrzesz, Zabiele
30.11.2020 r. : Bedlno, Biała, Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin, Płudy, Stasinów, Zbulitów Duży, Żabików

UWAGA!
Odpady należy wystawić dnia odbioru wg. harmonogramu do godz. 6:00 lub dzień wcześniej.
Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białce w godzinach jego otwarcia.\

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

meble,
wykładziny i dywany,
wózki,
opakowania po sprzęcie RTV i AGD,
meble ogrodowe,
zabawki dużych rozmiarów,
duże skrzynki, donice,
materace, kołdry,

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
ceramika sanitarna,
zużyte opony i części samochodowe,
okna z szybami,
grzejniki, panele,
odpady ogrodowe,
zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.