Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaski zorganizował Konkurs na ozdobę świąteczną, który był adresowany do mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.

Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu „Ozdoby świąteczne”. Zwycięzcom gratulujemy.

Skład komisji konkursowej
- Anna Grochoła
- Zenon Matejek
- Kinga Kułak
- Agnieszka Nurzyńska

W dniu 16.12.2020 r. zgodnie z regulaminem komisja dokonała oceny prac konkursowych i postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach

Na konkurs wpłynęło 56 prac, komisja przyznała następujące  nagrody i wyróżnienia:
W kategorii przedszkola i klasy 0:
I miejsce  - Milenka Wierzchowska
II miejsce - Antonina Szczepaniuk     
III miejsce -Mikołaj Zając    

Wyróżnienia otrzymują:
1.Dzieci ze Żłobka „Uszatek”
2.Damian Dziedzic
3.Oskar Piątek

W kategorii szkoła podstawowa klasy I-IV
I miejsce - Lena Tchórz
II miejsce -Nataniel Radzikowski
III miejsce ex aequo -Wiktoria Maliszewska, Dorota Koczkodaj

Wyróżnienie otrzymują:
1.Wiktoria Ciesielska –Kozioł
2.Cezary Niebrzegowski
3.Diana Kozieł

W kategorii szkoły podstawowe V -VIII
I miejsce ex aequo -Jakub Zakrzewski, Agata Koczkodaj
II miejsce ex aequo - Gabriela Tchórz, Damian Rolak  
III miejsce ex aequo - Filip Komoń, Alicja Przybysz

Wyróżnienia otrzymują:
1.Paweł Wikiera
2.Wiktor Dudek – Grochowski
3.Krystian Dudek – Grochowski

W kategorii młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli
I miejsce Mariola Mazur
II miejsce Katarzyna Mazurek
III miejsce Michał Mazurek

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.
Komisja i organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za nadesłane prace

Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Gminy – pokój nr 9, w dniach od 18 – 22 grudnia w godzinach od 8.00 do 14.00