Informujemy, iż przedsiębiorcy, którzy złożyli pisemną zgodę potwierdzającą pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, w związku ze zmianą stawek od stycznia 2021 r., które przedstawiają się następująco:

1)za pojemnik o pojemności 60 l - w wysokości 3,18 zł;
2)za pojemnik o pojemności 80 l - w wysokości 4,23 zł;
3)za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,35 zł;
4)za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,70 zł;
5)za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 58,21 zł;
6)za pojemnik o pojemności 4000 l - w wysokości 211,67 zł;
7)za pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 370,41 zł.
Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli pisemnej zgody potwierdzającej pozostanie
w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązani są do złożenia „zerowej” deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
Termin składania deklaracji – do 31 stycznia 2021 r.
Przypominamy, iż od nowego roku wchodzi OBOWIĄZEK selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych.
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi