Wójt Gminy Radzyń Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego.

Wójt Gminy
Wiesław Mazurek

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego
Oferta realizacji zadania publicznego