Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Urząd Gminy Radzyń Podlaski informuje, że od dnia 18 lutego 2021 r. na stacji uzdatniania wody w Branicy Radzyńskiej woda została poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji wymaganych parametrów.
Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada świadectwo kontroli jakości) w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody.
Proces jest w sposób ciągły monitorowany.