Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS
II Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z terenów wiejskich, którego jedno z rodziców objęte jest ubezpieczeniem społecznym Kasy, mającym na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. W bieżącym roku w szczególny sposób akcentowane są czynności niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia w procesie produkcji rolniczej.

Pełny regulamin konkursu wraz z załącznikami umieszczony jest na stronie internetowej KRUS.
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/juz-drugi-raz-dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/
Dwudziestu laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości około 600 zł. każda.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

plakat
załącznik Nr 1
załącznik Nr 2
załącznik Nr 3