Uprzejmie przypominamy, iż z dniem 30 marca 2021 r. zakończy się realizacja projektu " Przeciwdziałnie Wykluczeniu Cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja III" oraz z dniem 12 kwietnia 2021r. zakończy się również realizacja projektu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w woj. lubelskim - edycja I". Po tym okresie nie będzie już dostarczany do Państwa internet, a posiadany obecnie sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie na podstawie stosownej umowy.