Informujemy, iż osoby którym przyznano stypendium szkolne w roku 2020/2021 zobowiązane są do złożenia OŚWIADCZEŃ  dotyczących danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
Oświadczenia prosimy składać do dnia 30 kwietnia 2021. Druki oświadczeń znajdują się na stoliku w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski (2 piętro). Wypełnione oświadczenia prosimy składać do wyznaczonego pudełka.