Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc jest dostępna dla każdej osoby fizycznej, po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Szczegóły na ulotce