Uprzejmie informuję, że został ogłoszony II otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku  zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W załączeniu Zarządzenie i oferta.

 Wójt Gminy Wiesław Mazurek

treść zarządzenia

druk oferty