Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) art. 6 ust. 3 – 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Nr XXIV/115/2016 Rady Gminy Radzyń  Podlaski z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Radzyń  Podlaski Wójt Gminy Radzyń  Podlaski zarządza konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywa do 2035.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r. w formie pisemnej.
Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywa do 2023 oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Opinie w sprawie projektu Strategii należy składać  na adres e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  lub w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Radzyń  Podlaski.

Wójt Gminy
Wiesław Mazurek

dokumenty dostępne są tutaj