Uprzejmie informuję, że w dniu 16 grudnia 2021 r. ( czwartek)  o godz. 14:00 w trybie stacjonarnym odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będzie:
1.Informacja oraz omówienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok;
2.Sprawy bieżące;

3.Roczne podsumowanie prac Komisji;
4.Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.

Przewodniczący Komisji
Michał Wierzchowski