Gmina Radzyń Podlaski informuje, że od 1 stycznia 2022r. w powiecie radzyńskim badanie mięsa na obecność larw włośni dzików odstrzelonych oraz świń ubitych na użytek własny wykonywane będzie metodą wytrawiania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym  w dwóch wymienionych  poniżej pracowniach:

Pracownia wytrawiania Ryszard Kusyk
Magnoliowa 23, 21-345 Borki
Tel. 602 – 860 – 079

Gabinet Weterynaryjny Sławomir Bartoś
Lubelska 32, 21-311 Komarówka Podlaska
Tel. 502 – 202 - 048