Informujemy, iż Osoby którym przyznano stypendium szkolne w roku 2019/2020 zobowiązane są do złożenia  OŚWIADCZEŃ dotyczących danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

Oświadczenie prosimy składać do dnia 15 MAJA 2020r  Druki oświadczeń znajdują się na stoliku  w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski (parter). Wypełnione oświadczenia proszę wkładać do wyznaczonego pudełka.

druk oświadczenia