Informujemy, że w dnia 16 marca 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim zawiadomił, że komunikat nr 1 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia jest nieaktualny.
Ponadto informujemy odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Branica Radzyńska, że woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

treść komunikatu