Zakończył się realizowany przez Gminę Radzyń Podlaski oraz  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim projekt  „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”.
Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych poprzez organizację szkoleń i dostęp do materiałów edukacyjnych, oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-14 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był Wójt Gminy  Wiesław Mazurek.

Podczas szkolenia dotyczącego grafiki omówione zostały m.in. możliwości pozyskiwania zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznali dostępne narzędzia do obróbki graficznej, a dzięki możliwości sprawdzenia wiedzy w praktyce, pod okiem specjalistów, zdobyli cenne umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego.
Uczestnicy zajęć dotyczących bezpiecznego zachowania w sieci poszerzyli swoją wiedzę w zakresie cyberprzestępstw, poznali narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych, jak również sposoby ich zabezpieczenia, a także dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online.

Dzięki realizacji projektu do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu trafiło sześć  nowoczesnych tabletów.
Zadanie  dofinansowane było ze środków Unii Europejskiej i programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dziękujemy uczestnikom warsztatów za zaangażowanie i współpracę!