Wójt Gminy Radzyń Podlaski ogłosił konkursy na dyrektora dla placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzyń Podlaski. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektora dla placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzyń Podlaski.

treść zarządzenia

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektora dla placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzyń Podlaski