Informujemy, że w dnia 26 kwietnia 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim wydał bieżącą ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Branica Radzyńska, z którego wynika że woda jest przydatna do spożycia.

treść oceny