W dniu 14 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radzyń Podlaski zostały wręczone czeki w ramach II edycji rządowego programu „Polski Ład”. Łącznie do samorządów z terenu powiatu radzyńskiego trafi ponad 77 milionów złotych. Na spotkanie oprócz Wójta Gminy Radzyń Podlaski – Wiesława Mazurka oraz przedstawicieli innych samorządów z powiatu przybył także Poseł na Sejm RP -  Dariusz Stefaniuk i wicewojewoda lubelski - Robert Gmitruczuk.
W ramach II edycji Gmina Radzyń Podlaski będzie realizowała dwa projekty pn. „ Nowy ład drogowy w gminie Radzyń Podlaski” oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1210L” z łączną kwotą dofinansowania  9 980 800 zł.

Nowy ład drogowy w gminie Radzyń Podlaski
Kwota dofinansowania 95% - 7.182.000,00
Inwestycja przewiduje przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Podlaski o łącznej długości ok 10 km, co wpłynie pozytywnie na poprawę warunków technicznych i stan nawierzchni. Budowa nowych nawierzchni bitumicznych przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników ruchu. Przebudowa dróg przyczyni się do realizacji założeń ujednolicenia sieci dróg gminnych pod względem standardów technicznych.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1210L
Kwota dofinasowania 95%- 2.798.800,00
Inwestycja przewiduje budowę chodnika z kostki brukowej na odcinku ok. 3km w miejscowościach  Radowiec i Brzostówiec. Budowa chodnika będzie miała pozytywny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych użytkowników ruchu i poprawi komfort przemieszczania mieszkańców gminy Radzyń Podlaski.