23 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Białce miało miejsce uroczyste podsumowanie IV Gminnego Konkursu Języka Angielskiego ANGLOMAN 2022. Konkurs zorganizowany został przez dyrekcję szkoły i nauczycielki języka angielskiego Ewę Kowalczyk i Agnieszkę Uss pod honorowym patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski pana Wiesława Mazurka. Celem konkursu było wzbudzenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego i podniesienie poziomu ich umiejętności językowych.  Organizatorom zależało również na promowaniu współpracy między szkołami Gminy Radzyń Podlaski i wspieraniu rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Do konkursu przeprowadzonego 7 czerwca 2022 r. przystąpiło 70  uczniów klas IV – VIII  z siedmiu szkół podstawowych gminy Radzyń Podlaski: Biała, Białka, Branica, Brzostówiec Paszki Duże, Zabiele i Żabików. W skład komisji konkursowej weszli nauczyciele języka angielskiego z wyżej wymienionych szkół.

Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród jego laureatom miała miejsce podczas festynu szkolnego ,,Witajcie w naszej bajce” i przybyli na nią: ksiądz Krzysztof Pawelec – proboszcz parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim oraz fundator nagród pan Wiesław Mazurek. W uroczystości wzięli również udział  uczniowie poszczególnych szkół wraz z nauczycielami i przedstawicielami rodziców oraz  gospodarze pan Mirosław Chudziak - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Białce, pani Edyta Skrzeczkowska, zastępca dyrektora oraz nauczycielki języka angielskiego. Dyrektor szkoły serdecznie powitał zgromadzonych, podziękował nauczycielom za organizację konkursu, a uczniom pogratulował uczniom odniesionych sukcesów.

Kolejnym punktem było wręczenie laureatom  konkursu nagród i dyplomów, a organizatorom i współpracującym nauczycielom - dyplomów z podziękowaniami. Następnie zaproszeni goście i zebrana społeczność Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II wzięli udział   w festynie.