Lokalna Grupa Działania  „Zapiecek” zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców powiatu radzyńskiego. Ankieta bada poziom satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania LSR oraz jakość życia na terenie gminy – jest częścią ewaluacji LSR LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020. Ankieta jest krótka i anonimowa.
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ea03bc1f&&b=42b5103cc0&&c=db152a07
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Gmina Radzyń Podlaski

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski
Telefon: 83 413 18 00
E-mail: ug@radzynpodlaski.pl
NIP: 538-10-27-701
REGON: 000550189

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30