W symbolicznym dniu 12 lipca- W Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, w Gminie Radzyń Podlaski miała miejsce uroczystość otwarcia odremontowanej drogi powiatowej Białka-Płudy-Główne nr 1208L i poświęcenie krzyża upamiętniającego mord na mieszkańcach wsi Płudy dokonanych przez niemieckiego okupanta. Inauguracją uroczystości była msza święta w Parafii Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim poświęcona poległym i pomordowanym, którą celebrował miejscowy proboszcz ksiądz kanonik Krzysztof Pawelec. Po zakończeniu uroczystej mszy świętej miał miejsce bardzo miły i oczekiwany przez mieszkańców gminy, a w szczególności wsi Białka, Płudy, Jaski i Główne moment.

Do użytku została oddana nowa odremontowana droga o długości 9258 m łącząca wyżej wymieniona miejscowości i znacznie poprawiająca komfort jazdy i życia osób tam zamieszkujących. W miejscowościach dodatkowo zostały wykonane chodniki, które podniosły bezpieczeństwo pieszych. Ważnym elementem uroczystości było przecięcie wstęgi symbolizujące otwarcie nowej drogi, a także poświęcenie odnowionego krzyża, upamiętniającego miejsce w którym dokonano egzekucji mieszkańców wsi Płudy przez niemieckich okupantów. Prace renowacyjne przy krzyżu były wykonane z inicjatywy Sołtysa wsi Płudy przy wsparciu mieszkańców i członków miejscowej jednostki OSP oraz Nadleśnictwa Radzyń Podlaski. Prace techniczne i montażowe przy krzyżu zostały wykonane w tartaku Panów Marka i Tadeusza Kowalczyków natomiast wykończeniowe prace stolarskie wykonali Panowie Marek i Grzegorz Mrozowie.
Część oficjalna uroczystości miała miejsce przy obelisku i krzyżu w której uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Pan Marcin Kamil Duszek; Dyrektor Biura Posła Dariusza Stefaniuka i Senatora RP Grzegorz Biereckiego- Pan Kamil Paszkowski; przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski. Okolicznościowe przemówienia rozpoczął Poseł na Sejm RP Marcin Kamil Duszek, a następnie kolejno głos zabrali: Wójt gminy Radzyń Podlaski- Wiesław Mazurek, Starosta Radzyński- Szczepan Niebrzegowski oraz sołtys wsi Płudy-  Jerzy Bednarczyk. Inwestycja drogowa przyniosła wiele zadowolenia wśród mieszkańców, a szczególnie  miejscowej radnej Pani Halinie Mironiuk; Sołtysowi sołectwa Płudy- Panu Jerzemu Bednarczykowi; Sołtysowi sołectwa Jaski- Panu Dariuszowi Karwowskiemu i Sołtysowi sołectwa Główne- Pani Iwonie Wasilewskiej. Osoby te w sposób szczególny kontrolowali przebieg wykonywanych prac i informowali mieszkańców o przebiegu inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja drogowa opiewa na kwotę 11447715,55 zł, z czego 70 % stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (8013400,00 zł). Pozostała część (3434315,55 zł) pokryta została z zasobów finansowych Gminy Radzyń Podlaski i Starostwa Radzyńskiego.