10 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski świętowali obchody 104 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18.30 w altanie koncertowej przy Szkole Podstawowej w Żabikowie, gdzie zapłonęły Ognie Niepodległości. W wydarzeniu udział wzięli: poseł na Sejm RP Marcin Duszek, wójt gminy Wiesław Mazurek, jego zastępca Anna Grochoła, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica, skarbnik Zenon Matejek dyrektor szkoły Anna Koczkodaj a także radni gminy, dyrektorzy szkół oraz sołtysi i mieszkańcy gminy.

Zgromadzeni uczestnicy wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żabikowie oraz wysłuchali koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Tomasza Nurzyńskiego.
Cele, które przyświecały wieczorowi to przede wszystkim uwrażliwienie ojczystej poezji, wychowanie w duchu patriotyzmu, wdrażania młodzieży, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Ponad, to przypomnienie i utrwalenie faktów historycznych, ukazaniu ofiar pilskich dążeń niepodległościowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia.
Wieczornica dedykowana była nie tylko bohaterom, którzy oddali swe życie za naszą Niepodległą, ale także tym Polakom, którym zawdzięczamy teraźniejszą wolność.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali poczęstowani pyszną grochówką.