W przededniu 104 rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce uroczysta ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Wśród osób, których działalność została zauważona przez kapitułę znalazł się Samorządowiec Ziemi Radzyńskiej, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Pan Wiesław Mazurek. Za swoją długoletnią działalność i pracę na rzecz społeczności Gminy Radzyń Podlaski został odznaczony SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI. Wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

Zaszczytu podziękowania w imieniu odznaczonych dostąpił Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek. W swoim wystąpieniu podziękował Prezydentowi RP Panu Andrzejowi Dudzie, Prezesowi Rady Ministrów  Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrowi Obrony Narodowej Panu Mariuszowi Błaszczakowi, oraz za dokonanie aktu wręczenia odznaczeń Wojewodzie Lubelskiemu Panu Lechowi Sprawce. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przy ciastku i kawie.