Urząd Gminy Radzyń Podlaski informuje, iż w dniu 29.11.2022 r. (wtorek) od godz. 700 na terenie gminy odbędzie się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości!. Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić w dniu odbioru tj. 29.11.2022 r. do godz. 700lub dzień wcześniej.
 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
 3. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białce w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,
 • meble ogrodowe (wykonane z drewna);

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
 • ceramika sanitarna, okna z szybami,
 • zużyte opony i części samochodowe,
 • grzejniki, panele, dywany, kołdry, materace,
 • odpady ogrodowe,
 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).