Uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Radzyń Podlaski .

Wójt Gminy
Wiesław Mazurek

druk oferty

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Radzyń Podlaski