Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zapraszają dzieci na ferie zimowe 2023.  Moc atrakcji a między innymi gry i zabawy, turnieje , warsztaty aktorskie, plastyczne, kulinarne, zajęcia umuzykalniające. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 14.00 

odpowiednio w Szkole Podstawowej w Branicy Radzyńskiej 16.01.2023 (poniedziałek), Szkole Podstawowej w Brzostówcu 17.01.2023 (wtorek), Szkole Podstawowej w Białej 18.01.23 (środa) Zespole Szkół w Zabielu 19.01.23 (czwartek) oraz  na zakończenie tygodnia (piątek) w świetlicy w Jaskach.

ZACHĘCAMY DZIECI Z CAŁEJ GMINY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH