Wójt Gminy Radzyń Podlaski  informuje, że Gmina Radzyń Podlaski po raz kolejny zamierza przystąpić do ogłoszonego przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z powyższym, rolnicy zainteresowani przedmiotowym tematem winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:  folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag.

Wzór ww. informacji  można pobrać w tut. urzędzie w pokoju nr 1 lub na stronie internetowej pod poniższą informacją.
Sposób składania informacji: Urząd Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, pok. Nr 1.
Termin składania informacji: do dnia 31 stycznia 2023 r.
W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Radzyń Podlaski ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel.: 83 413 18 10.

druk wniosku