Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.01.2023 r. w miejscowości Siedlanów upoważnieni przedstawiciele Gminy Radzyń Podlaski będą dokonywać wymiany wodomierzy. Wymiana wodomierzy u odbiorców wody przeprowadzana jest na koszt gminy. W celu usprawnienia wymiany i montażu wodomierzy prosimy Mieszkańców o przygotowanie miejsca wymiany poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do wodomierzy.