W imieniu organizatorów Koła Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Brzozowicy Dużej  oraz Radnego Gminy Kąkolewnica Tomasza Mazurka zwracamy się z prośba o wsparcie finansowe oraz zapraszamy  na "Bal charytatywny" dla Wiktora Zawadzkiego, który odbędzie się w Brzozowicy Dużej w dniu 18.02.2023.
Całkowity dochód z balu zostanie przeznaczony na operację.
Wpłaty można dokonać na konto "Koła Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Brzozowicy Dużej"
Numer Rachunku Bankowego 42 9206 0009 4200 5151 2000 0010.