Szanowni Państwo,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do wzięcia udziału w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”, która służy popularyzowaniu wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji chemicznych oraz o zasadach ochrony środowiska naturalnego. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania  substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w  gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 20.03.2023r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Oddział Regionalny KRUS w Lublinie
Droga Męczenników Majdanka 12
20-325 Lublin

Na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 100 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2023 roku.
Szczegóły w Regulaminie Konkursu:
https://www.krus.gov.pl/artykul/iv-konkurs-na-rymowanke-juz-ogloszony/

Zachęcamy uczestników Konkursu do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi dla dzieci, które znajdują się pod linkiem: 
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/przyczyny-i-okolicznosci-wypadkow/wykaz-czynnosci-szczegolnie-niebezpiecznych-zwiazanych-z-prowadzeniem-gospodarstwa-rolnego-ktorych-nie-wolno-powierzac-dzieciom-ponizej-16-lat/

W przypadku pytań prosimy o kontakt z  najbliższym Oddziałem Regionalnym KRUS https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/ lub Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Regulamin Konkursu