W dniu 21 marca odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na nowo przebudowanym  odcinku drogi prowadzącej z Białej przez Borowe do Woli Chomejowej. Przebudowana droga powstała dzięki wspólpracy Gminy Radzyń Podlaski, Gminy Borki, Powiatu Radzyńskiego oraz Lasów Państwowych.

Przebudowany odcinek drogi liczy 4200 m, a wykonano na nim  poszerzenie i podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz tłucznia kamiennego,nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej, zjazdy o nawierzchni tłuczniowej oraz oznakowanie poziome i pionowe.  
W uroczystości uczestniczyli: Wiesław Mazurek - Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Zastępca Wójta Gminy - Anna Grochoła, Skarbnik Gminy - Zenon Matejek, Marcin Romanowski – Wiceminister Sprawiedliwości, Dariusz Stefaniuk – Poseł na Sejm RP, Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, Andrzej Borowiec - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Leszek Gajuś – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Radzyniu Podlaskim, Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński, Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego, księża, wójtowie gmin z terenu powiatu radzyńskiego radni i mieszkańcy.