Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektora dla placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzyń Podlaski

treść zarządzenia