Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Gmina Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie  10.3 Kształcenie ogólne

treść ogłoszenia