W niedzielę, 7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Żabikowie obchodziła 60 rocznicę istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczystość, a grupa druhów otrzymała odznaczenia. Uroczyste obchody 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabikowie poprzedziła msza święta którą odprawił ks. Henryk Och – Kapelan powiatowy strażaków wraz z ks. Jarosławem Sutrykiem – Kustoszem Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim.
Oficjalna część uroczystości odbyła się w altanie koncertowej przy zespole dworsko-pałacowym w Żabikowie. Uroczystości uświetniła gminna orkiestra dęta pod batutą Tomasza Nurzyńskiego. Po złożeniu meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości została podniesiona na maszt flaga państwowa.

Wiesław Mazurek - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Radzyniu Podlaskim oraz jednocześnie Wójt Gminy Radzyń Podlaski przywitał zaproszonych gości.

Na uroczystości przybyli m.in. Marcin Duszek – Poseł na Sejm RP, Ryszard Szczygieł – Radny Województwa Lubelskiego, Sylwester Wiąckiewicz – Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim,  Jarosław Kwasek Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A., Mariusz Woźniak Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim, Tadeusz Sławecki – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie

Szczepan Niebrzegowski - Starosta Radzyński wraz z zarządem, Ireneusz Demianiuk    - Wójt Gminy Komarówka Podlaska oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Radzyniu Podlaskim, Anna Mróz - Wójt Gminy Kąkolewnica oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Radzyniu Podlaskim
Barbara Palica Przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski wraz z Radnymi Rady Gminy Radzyń Podlaski, Anna Koczkodaj – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabikowie, Anna Grochoła – Zastępca Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Zenon Matejek – Skarbnik Gminy Radzyń Podlaski, a także prezesi z jednostek OSP z terenu Gminy Radzyń Podlaski, strażacy oraz mieszkańcy Żabikowa.   
Podczas uroczystości Prezes OSP - Sebastian Frączek przedstawił historię powstania jednostki. Strażacy otrzymali złote, srebrne i brązowe medale na zasługi dla pożarnictwa, odznaki  "strażak wzorowy", a także odznaki za wysługę lat.
Jednostka OSP z rąk przybyłych gości otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz statuetki.
Komendant Główny PSP Andrzej Bartkowiak oraz Senator RP Grzegorz Bierecki skierowali do jednostki OSP adresy okolicznościowe, które zostały przekazane na ręce prezesa OSP.