Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie odwołania konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Białej oraz Szkoły Podstawowej w Brzostówcu

Treść zarządzenia