Na ogłoszony, otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
o nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, do wyznaczonego terminu składania ofert roku wpłynęła 1 oferta poprawna formalnie:
1.Project Hub Sp. z o.o ul. Cienista 3, 60-587 Poznań; NIP: 7811844327, REGON: 301243652
2.Jako partner została wybrana oferta   firmy  Project Hub Sp. z o.o ul. Cienista 3, 60-587 Poznań; NIP: 7811844327, REGON: 301243652 której oferta uzyskała 10 punktów

Wójt Gminy
Wiesław Mazurek