Uprzejmie informuję, że w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenie będzie m.in.:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok;
Promocja Gminy – informacja Wójta z zakresu działań promocyjnych oraz ich finansowania;
Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Michał Wierzchowski