W 14 września odbył się XXI Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa. Rozpoczął się on od złożenia kwiatów na grobach harcerzy oraz śp. Kazimierza Odrzygoździa. W lesie k. Sitna odprawiona została msza Św., gdzie znajduje się mogiła pomordowanych harcerzy.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek , Zastępca Wójta Gminy Anna Grochoła, Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica, radni i sołtysi z Gminy Radzyń Podlaski Starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Zarządem,Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek oraz nauczyciele i uczniowie ze szkół z terenu miasta i gminy Radzyń Podlaski.