W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021 – 2027, informuję o otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego. Konsultowany dokument wyznacza ramy współpracy gmin i powiatu radzyńskiego w zakresie kierunków rozwoju ponadlokalnego oraz stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Funduszy Europejskich.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze założenia projektu dokumentu. Odbędzie się otwarta dyskusja mająca na celu zebranie opinii mieszkańców na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w  sali konferenycjnej Urzędu Gminy Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32.
Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021 – 2027 oraz formularz konsultacyjny znajduje się pod linkiem:

https://radzyn-podl.pl/urzad-miasta/konsultacje/3926-ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-zit-mof-radzynia-podlaskiego-na-lata-2021-2027.html

 

Wójt Gminy
Wiesław Mazurek