Sołtys to jedna z najstarszych funkcji społecznych w naszym kraju, sięgająca czasów średniowiecza. Pełnienie roli opiekuna i gospodarza wsi wymaga zaangażowania, nielimitowanych godzin pracy, umiejętności integrowania mieszkańców, włączania ich w decydowanie o sprawach dla nich najważniejszych. 11 marca przypada Dzień Sołtysa i z tej okazji Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, radni gminni oraz sołtysi uczestniczyli we mszy świętej poświęconej intencji wójta oraz sołtysów.

Wspólna modlitwa odbyła się w Kościele Rzymskokatolickim pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich, Parafia św. Anny. Wszyscy wspólnie podziękowali za owocną współpracę, osiągnięte cele i prosili o wsparcie przy realizacji dalszych zamierzeń. Obchodzone święto ma na celu docenienie roli sołtysa, okazanie im wdzięczności za poświęcenie. Wiemy, że jest to trudna i odpowiedzialna praca. To sołtysi są głównym motorem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i obszarów wiejskich. Sołtys zna najlepiej  problemy i oczekiwania swoich mieszkańców.

Wszystkim Sołtysom życzymy wzajemnego zrozumienia, życzliwości, współpracy zarówno z mieszkańcami jak i władzami gminy, zadowolenia z osiąganych celów, wdzięczności za trud, którego efekty służą wszystkim mieszkańcom, radości i powodzenia.