26 kwietnia br. odbyła się LX sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski, która była ostatnim spotkaniem  tej kadencji trwającej od 2018 roku. Podczas  sesji, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek  oraz Przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski Barbara Palica złożyli podziękowania radnym  oraz sołtysom za ich pracę.   Podczas sesji podziękowania od mieszkańców gminy otrzymał również Wójt Gminy.