W dniu 6 maja br. odbyła się I Sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski. Obrady otworzyła Pani Halina Maliszewska. Podczas sesji radni oraz Wójt Gminy Daniel Grochowski odebrali z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej - Łukasza Włoszka zaświadczenia o wyborze. Następnie nowo wybrani radni oraz Wójt Gminy złożyli ślubowanie. Podczas obrad został wybrany przewodniczący Rady Gminy Radzyń Podlaski - Barbara Palica oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy - Piotr Bosko.

Na koniec posiedzenia Wójt Gminy podziękował wszystkim za zaufanie, dziękując jednocześnie tym osobom, którzy pełnili funkcję wójta w poprzednich kadencjach: Jerzemu Rębkowi, Mirosławowi Kałuskiemu i Wiesławowi Mazurkowi. Po sesji Wójt Gminy został przywitany przez pracowników urzędu.