Gmina Radzyń Podlaski informuje, iż od 01.08.2022 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą nr XLVI/252/2022 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynoszą:

  • 19 zł od jednego mieszkańca miesięcznie;
  • 15 zł od jednego mieszkańca miesięcznie w przypadku kompostowania bioodpadów.

 Stawka od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (przedsiębiorstw, firm, itp.), na których powstają odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik/worek o pojemności 60 l - w wysokości 13,40 zł;

2) za pojemnik/worek o pojemności 80 l - w wysokości 17,86 zł;

3) za pojemnik/worek o pojemności 120 l - w wysokości 26,80 zł;

4) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 53,60 zł;

5) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 245,66 zł;

6) za pojemnik o pojemności 4000 l - w wysokości 893,33 zł;

7) za pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 1563,33 zł.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynosi 206,19 zł za rok.

Terminy płatności:

I rata do 15 kwietnia br.

II rata do 15 lipca br.

III rata do 15 października br.

IV rata do 30 grudnia br.