Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

12 lutego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żabikowie odbył się Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radzyń Podlaski o puchar Wójta Gminy Wiesława Mazurka. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Celem turnieju jest popularyzacja Halowej Piłki Nożnej wśród strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenie Gminy.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają na Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Turniej odbędzie się w dniu 12.02.2023 (niedziela) o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej przy     Szkole Podstawowej w Żabikowie.

ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza wszystkie dzieci na Walentynkowe warsztaty plastyczne, które odbędą się 11 lutego 2023 r. od godziny 12.00 w sali GOKiS w Białej. W programie wiele atrakcji, warsztaty plastyczne podczas których wykorzystamy atrakcyjne metody pracy oraz muzyka w rytmie cza-cza-cza.

Do zobaczenia !

Wójt Gminy Radzyń Podlaski działając na podstawie art. 15 ust.2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 późn. zm. ) podaje wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Szanowni Państwo,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do wzięcia udziału w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40)   - zwołuję na dzień  8 lutego  2023  roku na godz. 13:00 – LV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.    
Proponowany porządek obrad:

W ferie Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprosili wszystkie dzieci na aktywne ferie. Młodzi mieszkańcy naszej gminy mieli zapewnione atrakcje przez całe dwa tygodnie. Zajęcia odbywały się w gminnych szkołach w: Brzostówcu, Zabielu, Białej, Branicy Radzyńskiej, Żabikowie, Białce oraz w świetlicy w Jaskach i Białej. Na dzieci czekały między innymi warsztaty teatralne, pokazy, zajęcia  kucharskie, zajęcia taneczne czy mecz tenisa stołowego, a nawet urządzono filmotekę.