W 14 września odbył się XXI Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa. Rozpoczął się on od złożenia kwiatów na grobach harcerzy oraz śp. Kazimierza Odrzygoździa. W lesie k. Sitna odprawiona została msza Św., gdzie znajduje się mogiła pomordowanych harcerzy.

W dniu 10 września w miejscowości Siedlanów odbyły się Dożynki gminne. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św., którą odprawiał  ks. Krzysztof Pawelec dziekan dekanatu radzyńskiego, oraz ks. Grzegorz Koc z Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie. Starostami dożynek była Pani Maria Maciejewska-Dudek,oraz Pan Andrzej Paszkowski.

8 września w Sanktuarium w Woli Gułowskiej odbyły się Dożynki Diecezjalne Diecezji Siedleckiej. Centralnym punktem uroczystości była Msza św. sprawowana o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. bp. Grzegorza Suchodolskiego. Po Mszy św. nastąpił obrzęd pobłogosławienia koron żniwnych, nasion i ziarna.
Do Sanktuarium Maryjnego przybyło kilka tysięcy osób z diecezji siedleckiej by wspólnie dziękować Bogu za tegoroczne plony. 

Wakacje niestety już za nami. I choć nowy rok szkolny to kolejne wyzwania, my jednak już nie możemy się doczekać kolejnych spotkań z Wami. Nic dziwnego w końcu tegoroczne lato w gminie było  – oczywiście dzięki wszystkim dzieciom, które nas odwiedziły – wyjątkowe. Można było skorzystać z wielu aktywności: zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych, muzycznych, filmowych i wielu innych.  Na każdych zajęciach dzieci mogły skorzystać z gier planszowych, konstrukcyjnych, wspólnych zabaw na placu zabaw. Nie zabrakło wspólnych rozmów oraz zabaw integracyjnych. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej z rąk Wójta Gminy Radzyń Podlaski – Wiesława Mazurka otrzymała nowe wyposażenie. W obecności Zastępcy Wójta – Anny Grochoły oraz Przewodniczącej Rady Gminy -  Barbary Palicy, Wójt Gminy przekazał przedstawicielom OSP  6 kompletów ubrań specjalnych FHR 008 Max Gold oraz 6 par butów specjalnych strażackich.  Jednostka OSP  Biała otrzymała także umundurowania strażackie dla części strażaków.    

1 września w 84. rocznicę agresji Niemiec na Polskę, w Radzyniu  Podlaskim odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary II wojny światowej.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu radzyńskiego,   wicewojewoda lubelski, także delegacje ze szkół. Z Gminy Radzyń Podlaski w uroczystościach wziął udział Wójt Gminy Radzyń Podlaski – Wiesław Mazurek, wraz z Zastępcą Wójta – Anną Grochoła, Przewodniczącą Rady Gminy – Barbarą Palica, Skarbnikiem Gminy -Zenonem Matejkiem oraz Radnymi Rady Gminy Radzyń Podlaski.  

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 zł pt: DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY RADZYŃ PODLASKI

W dniu 29 sierpnia 2023r. w Urzędzie  Gminy Radzyń Podlaski nauczyciele szkół z  Białej, Białki, Branicy Radzyńskiej, Paszk Dużych oraz Zabiela, odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz złożyli ślubowanie. Uroczystego wręczenia aktów dokonał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek.Akty nadania stopnia awansu zawodowego to wyraz uznania dla zaangażowania oraz pasji, jakie nauczyciele wnoszą w proces edukacji młodego pokolenia. Podczas ślubowania nauczyciele zobowiązują się do kontynuowania swojej pracy na rzecz kształcenia oraz rozwoju uczniów i przedszkolaków.