W związku z pracami nad realizacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Członkowie Porozumienia MOF Radzynia Podlaskiego, w którego skład wchodzą: Miasto Radzyń Podlaski, Gmina Radzyń Podlaski, Gmina Borki oraz Powiat Radzyński, ogłaszają nabór kandydatów do Rady Społecznej MOF.
Rada Społeczna MOF pełnić będzie rolę ciała doradczego ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT MOF Radzynia Podlaskiego i będzie wspierać Lidera i Radę MOF w realizacji działań związanych z instrumentem ZIT.
Ciało Doradcze będzie stanowiło forum współpracy i dialogu interesariuszy z członkami Porozumienia, a także sprawować będzie funkcję konsultacyjno–opiniodawczą w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT.

W dniu 4 kwietnia Gmina Radzyń Podlaski wzięła udział w IX Katyńskiej Drodze Krzyżowej, która przeszła ulicami Radzynia Podlaskiego. W uroczystościach udział wzięli m.in. : Wójt Gminy - Wiesław Mazurek, Zastępca Wójta Gminy - Anna Grochoła, Zenona Matejek - Skarbnik Gminy,  Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski, nauczyciele, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. Uczestnicy przeszli z placu szkoły na cmentarz komunalny, gdzie znajduje się  krzyż katyński  oraz  dąb, posadzony  w 2009 roku i upamiętniający porucznika Tadeusza Borkowskiego, zamordowanego przez NKWD w Katyniu. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2023 roku.
Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie  dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Przyjęte uchwałą Nr LIV/281/2022 Rady Gminy Radzyn Podlaski z dnia 29 grudnia 2022r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani przewidują:

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczących nielegalnego składowania odpadów, czego następstwem jest powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Gminy Radzyń Podlaski, informujemy, iż stale istnieje możliwość zamówienia nieodpłatnego kontenera o pojemności 4000 l i 7000 l na teren nieruchomości w celu odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, takich jak:

Informujemy Państwa, iż podpisano umowę z firma Dajk Maciej Kańczugowski Sp. z o.o  z siedzibą w  Lublinie, ul. Chemiczna 8G na instalowanie zestawów solarnych w ramach projektu „Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski-Edycja II”  który to projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305, z późn. zm.) i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 333) podaję do wiadomości, że kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r.

Palma wielkanocna to jeden z najważniejszych symboli Świąt Wielkanocnych. Dlatego w ostatnich dniach Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zorganizował cykl warsztatów poświęconych robieniu palm wielkanocnych. Zajęcia odbywały się w świetlicy w: Maryninie, Branicy Radzyńskiej, Białej, Żabikowie i Paszkach Dużych.
Warsztaty organizowane przez GOKiS to zawsze miła rodzinna atmosfera, wspaniała zabawa i świetna okazja do integracji społeczności gminnej.

"Coraz dłuższe dni nastają, sroga zima odjechała,  A do życia powolutku budzi się przyroda cała" (T. Boy - Żeleński)
Nareszcie nadeszła wiosna, a szczególnie uroczyście powitaliśmy ją w naszej gminie. We wtorek, 21 marca 2023 r., oficjalnie obchodziliśmy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, który zorganizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim. Cała uroczystość odbyła w Szkole Podstawowej w Białce.