Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Na podstawie § 1 i 3  Postanowienia Nr 324/2024  Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 19 kwietnia 2024  r. w sprawie zwołania I sesji rad gmin, rad miast i rad powiatów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.  zawiadamiam o zwołaniu przez Komisarza Wyborczego na dzień 6 maja 2024  r. na godz. 9:oo  I Sesji Rady Gminy Radzyń Podlaski która odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:

W ostatnim czasie zauważono w kilku gminach województwa lubelskiego fałszywe ulotki. Informacje zawarte w tych materiałach są nieprawdziwe i mogą wprowadzać Państwa w błąd. Prosimy wszystkich Państwa  o zachowanie ostrożności i sprawdzania źródeł informacji, zwłaszcza przed podjęciem jakichkolwiek działań na ich podstawie.

W okresie od 23.04.2024 – 30.11.2024r.  mieszkańcy  Gminy Radzyń Podlaski mogą skorzystać z bezpłatnego zabiegu  kastracji i znakowania psa lub kota. O dofinansowanie zabiegu kastracji oraz znakowania zwierząt domowych (psów i kotów)  ubiegać się mogą pełnoletni właściciele tych zwierząt, będący mieszkańcami gminy Radzyń Podlaski.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących czynności:

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski                                      
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję na dzień 26  kwietnia 2024 roku na godz. 13:30 – LXX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Informujemy, że związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 18.04.2024 r. w miejscowościach Zabiele, Paszki Duże, Paszki Małe, Lichty, Biała-Zarutki, Biała -Adamki wystąpią przerwy w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.

15 kwietnia 2024 roku, to właśnie tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie gminnej siłowni pod hasłem "& Cała Gmina Trenuje Z Nami". Wszystkich zebranych gości i sympatyków sportu przywitał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz zastępca wójta Anna Grochoła. Towarzyszyli im przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim, radni gminni oraz skarbnik gminy Zenon Matejek. Specjalnym gościem, który pojawił się na otwarciu siłowni był Robert Dołęga - polski sztangista, olimpijczyk, medalista mistrzostw Polski i Europy, rekordzista Polski w podnoszeniu ciężarów. 

Informujemy, że w związku z przeprowadzanymi pracami na sieci wodociągowej ( awaria wodociągu) w dniu 15.04.2024r. będzie następowała przerwa w dostawie wody, która obejmuje nieruchomości położone w miejscowościach Białka, Ustrzesz, Stasinów, Zbulitów Duży.
Przepraszamy za utrudnienie związane z prowadzonymi pracami.

Szanowni Państwo, zapraszamy w dniu 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 15.00  przedstawicieli: młodych i lokalnych organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych i grup nieformalnych, na otwarte szkolenie „Aktywne Lubelskie Lokalnie” – edycja 2024” w LGD Zapiecek ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski.
Harmonogram konkursu grantowego Aktywne Lubelskie Lokalnie – edycja 2024:

Gmina Radzyń Podlaski w związku z otrzymanym pismem Lukman Multimedia Sp. z o.o., ul Leszno 14, 01-192 Warszawa informuję, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło kolejny etap przedsięwzięcia zapewnienia mieszkańcom Gminy szybki dostęp do Internetu. We wcześniejszych etapach realizowane sieci światłowodowe nie objęły zasięgiem wszystkich mieszkańców Naszej Gminy. Rozstrzygnięty pod koniec roku 2023 kolejny konkurs Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ma na celu uzupełnienie tych braków. Zadanie realizacji tego celu powierzono (w drodze konkursu) Spółce LUKMAN Multimedia.