logo

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs zainicjowała i objęła Patronatem Honorowym, Pani Agata Kornhauser-Duda – Pierwsza Dama.

Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z 9 listopada  2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.).

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 poz. 1372 ) zwołuję na dzień  3 grudnia 2021   roku na godz. 13:00  – XXXIX ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.

plakat