logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372  z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  28 grudnia 2021  roku na godz. 13:00 – XL   Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

logo

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 grudnia 2021 r. ( czwartek)  o godz. 14:00 w trybie stacjonarnym odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będzie:
1.Informacja oraz omówienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok;
2.Sprawy bieżące;

logo

Szanowni Państwo !
Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2021 r. (WIGILIA)  będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Radzyń  Podlaski w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 25 grudnia 2021 roku .


Wójt Gminy
Wiesław Mazurek

logo

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs zainicjowała i objęła Patronatem Honorowym, Pani Agata Kornhauser-Duda – Pierwsza Dama.

Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z 9 listopada  2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.).

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 poz. 1372 ) zwołuję na dzień  3 grudnia 2021   roku na godz. 13:00  – XXXIX ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.